Overheden

In een context waarin milieuzorg en energiezuinigheid aan belang winnen, is het ook voor overheden belangrijk geworden om duurzaamheid na te streven. Als overheid kunt u een voortrekkersrol spelen bij de ontwikkeling van een duurzame samenleving, waarin naast economische belangen ook ecologische en maatschappelijke aspecten meespelen. Bovendien kunnen overheden met een duurzaam beleid een inspirerend voorbeeld vormen voor burgers en bedrijven.

BECO maakt haar belofte ‘Winst in duurzaamheid’ waar bij zowel lokale, regionale, Vlaamse als federale overheden, overheidsbedrijven en onderwijsinstellingen. Wij ondersteunen overheden die aan de slag willen gaan met duurzaamheid of hun stappen in deze richting nog willen uitbreiden. BECO biedt u diensten aan uit vijf expertisegebieden: maatschappelijk verantwoord ondernemen, eco-efficiëntie, energie in de tertiaire sector, duurzaam bouwen en duurzame productinnovatie. In elk van onze werkdomeinen beschikken wij over een team van gespecialiseerde adviseurs die hun kennis graag met u delen. Door hun jarenlange ervaring voelen zij de behoeften en problemen van overheden die duurzaamheid willen integreren in hun eigen beleid feilloos aan.

Of het nu gaat om strategisch duurzaamheidsadvies, om begeleiding bij een project rond duurzaam bouwen of om een afvalpreventieproject in gemeenten: BECO staat voor u klaar en helpt u het juiste evenwicht vinden tussen mens, milieu en winstgevendheid.