Over BECO

BECO Groep - member van Ernst & Young - is een internationaal adviesbureau voor winst in duurzaamheid. BECO is in België vooral actief rond de thema’s maatschappelijk verantwoord ondernemen, eco-efficiëntie, energie in de industrie en in de tertiaire sector, duurzaam bouwen en duurzame productinnovatie. Samen met onze klanten zoeken wij naar oplossingen die de synergie tussen mens, milieu en winstgevendheid versterken. Soms door praktische ondersteuning of tools te bieden, soms door met een frisse blik naar beleid te kijken, maar altijd gericht op resultaat. Het gaat ons om slim en verantwoordelijk ondernemen op een manier die bij de organisatie past: verder durven doordenken en bewust omgaan met mensen en middelen.

BECO maakt haar belofte ‘Winst in duurzaamheid’ waar in verschillende expertisegebieden:

Zowel grote en kleine bedrijven, overheden als sectororganisaties kunnen bij ons terecht.

Kwaliteitsgarantie

BECO waarborgt de kwaliteit van de uitvoering van haar opdrachten op verschillende manieren:

  • door de implementatie van een intern kwaliteitssysteem binnen de BECO Groep, conform de laatste vereisten van de ISO 9001-norm;
  • door de inzet van een deskundig en ervaren adviseursteam met een sterke betrokkenheid bij het onderwerp, met een hoog niveau en een praktijk- en resultaatgerichte instelling;
  • door BECO’s garantie voor het dragen van de volledige verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goede uitvoering van de opdracht.

In april 2008 behaalde BECO het Qfor-label als erkenning voor haar professionalisme, expertise en ervaring. De Qfor-audit is in het bijzonder gebaseerd op het onderzoek van de klantentevredenheid en vereist een minimumpercentage van 80%. BECO voldeed ruimschoots aan de vereisten voor zowel haar activiteiten als adviesverlener als voor opleidingen. Na analyse van alle gegevens concludeerden de externe auditors dat meer dan 93% van de ondervraagde klanten tevreden tot zeer tevreden is over onze dienstverlening.

ESF LabelBij het vervallen van het Qfor-label opteerden we ervoor om een nieuw kwaliteitslabel te behalen, namelijk het ESF-label. In december 2010 heeft BECO de audit succesvol doorlopen en werd het ESF-label toegekend. Deze audit is uitgewerkt volgens een organisatiebreed kwaliteitsgroeimodel waarbij als referentiekader het EFQM-kwaliteitsmodel wordt gehanteerd.

Enkele getuigenissen van klanten uit de Qfor-audit

"BECO is goed mee met de nieuwe ontwikkelingen op een vakgebied en een markt die snel in beweging is. Ze hebben goede ideeën, maar ze houden het ook allemaal praktisch. Je kan met hun advies ook direct iets doen.“

"De opleiding is goed voorbereid geweest. Ze begrepen direct wat wij bedoelden. Ze hebben rekening gehouden met de beperktheden die we hun oplegden. Binnen deze beperkingen van budget en tijd hebben ze gezocht naar aangepaste voorstellen."

“Technisch zijn ze zeer bekwaam. Het verschil met anderen is dat ze echt meedenken. Ze durven ook verder te gaan dan het bekende. Ze zijn innovatief en durven nieuwe paden te bewandelen."

"Ze zijn technisch goed. Ze hebben ook de nodige managementskills en bovendien ondernemerschapsvisie om innovatief te zijn.“

50% subsidie dankzij KMO-portefeuille

kmo-portefeuille Erkend Dienstverlener

U kunt voor ons advies en onze opleidingen een beroep doen op de KMO-portefeuille. De helft van de kostprijs wordt gesubsidieerd, met een steunplafond per pijler:

  • Voor de pijler Opleiding: steunplafond van € 2.500 per jaar
  • Voor de pijler Advies: steunplafond van € 2500 per jaar
  • Voor de pijler Advies Internationaal Ondernemen: steunplafond van € 5.000 per jaar
  • Voor de pijler Strategisch Advies: steunplafond van € 25.000 per jaar

In het document onderaan deze pagina vindt u een toelichting bij de KMO-portefeuille.

Strategisch Ondernemen 2011-2013: tot € 10.000 financiële tussenkomst

Dit programma van het Agentschap Ondernemen biedt Vlaamse kmo’s de kans om zich strategisch te versterken en te professionaliseren.

Een aantal van de beleidsdomeinen die in aanmerking komen voor steun behoren tot de expertise van BECO. Zo kan subsidie worden aangevraagd voor adviestrajecten waarbij we onze klanten begeleiden naar het behalen van een verifieerbaar managementsysteem (kwaliteit, energie en milieu, MVO). Ook advies over duurzame marketing en communicatie behoort tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

AttachmentSize
Toelichting KMO-portefeuille.pdf64.28 KB